0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

08 เม.ย. 2021 ::

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านออกประกาศ
แจ้งเพิ่มจังหวัดที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ได้แก่
1.จังหวัดชลบุรี
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดสมุทรสาคร
5.จังหวัดสระแก้ว
(รวม 5 จังหวัดเดิมตามประกาศ ฉบับที่ 7 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พศ. 2564
ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 8
ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 7 ได้ตามลิงค์ครับ
โหลดแบบ A01
โหลดแบบ A02