0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

09 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย

จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย รับการรักษาไว้ที่โรงพยาบาลน่าน
ไทม์ไลน์ผู้ป่วยอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก

ขอความร่วมมือ ให้ปฎิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTTA :
D อยู่ห่างกันไว้
M ใส่หน้ากากกัน
H หมั่นล้างมือ
T ตรวจวัดอุณหภูมิ
T ไปรับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการสงสัยหรือไปพื้นที่เสี่ยงมา
A ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และหมอชนะ

งดไปที่สาธารณะ คนหมู่มาก

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน