0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 เม.ย. 2021 ::

การปฏิบัติตัวกรณีที่ได้ท่านเดินทางไปสถานที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดน่าน

หากท่านไปร้านอาหาร ร้านSeeds คอฟฟี่&บาร์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

- ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 21.00 - 24.00 น.

- ในวันที่ 4 เมษายน 2564
เวลา 21.00 - 24.00

ให้สังเกตอาการตนเองที่บ้าน (self monitoring)

งดไปสถานที่คนหมู่มาก

หากมีอาการไม่สบาย หรือ สงสัย ให้รีบไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน