0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เม.ย. 2021 ::

แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 6 จังหวัดน่าน

วันที่ 11เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19
รายที่ 6 จังหวัดน่าน
- ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน
- ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย และรวมทั้งได้ทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
- ขอให้ทุกคนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก

ขอความร่วมมือ ให้ปฎิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT :
D อยู่ห่างกันไว้
M ใส่หน้ากากกัน
H หมั่นล้างมือ
T ตรวจวัดอุณหภูมิ
T ไปรับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการสงสัยหรือไปพื้นที่เสี่ยงมา
A ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และหมอชนะ

งดไปที่คนหมู่มาก

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน