0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 2021 ::

ประกาศจากโรงพยาบาลน่าน ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือ รับเฉพาะผู้ป่วย วิกฤต ฉุกเฉิน หรือมีภาวะเร่งด่วนเท่านั้น

ประกาศจากโรงพยาบาลน่าน ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

ห้องฉุกเฉิน รพ.น่าน ขอความร่วมมือ รับเฉพาะผู้ป่วย วิกฤต ฉุกเฉิน หรือมีภาวะเร่งด่วนเท่านั้น
...เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางแผนกฉุกเฉิน รพ.น่าน มีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และมีบุคลากรจากภาคส่วนอื่นร่วมปฏิบัติงาน อาจจะทำให้ท่านได้รับบริการที่ล่าช้ากว่าปกติ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของท่าน
ห้องฉุกเฉิน รพ.น่าน ขอความร่วมมือรับเฉพาะผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน หรือ มีภาวะเร่งด่วน เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
โรงพยาบาลน่าน โทร.054-719000 / เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร.1669
* ดิดต่อสอบถามโรคโควิด-19 โทร.054-719000 ต่อ 1422 / 054-771669
** ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.
หมายเหตุ : บุคลากรที่ต้องกักตัว ได้ปฏิบัติตามแนวทางการกักตัว และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน / รวมทั้งมีการทำความสะอาดห้องฉุกเฉินอย่างทันท่วงที และจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ต้องกักตัวเรียบร้อยแล้ว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery