0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6ราย (สะสม 13 ราย)

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6ราย (สะสม 13 ราย)
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 8-11 ส่วนผู้ป่วยรายที่ 12-13อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนโรค
ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

timeline8.jpg (167 KB)

timeline9.jpg (110 KB)

 

timeline10.jpg (110 KB)

 

timeline11.jpg (153 KB)

timeline12.jpg (395 KB)

timeline13.jpg (360 KB)