0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่านเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง หากคนไข้โควิด-19 เกิน 40 คนขึ้นไป

จังหวัดน่านเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง หากคนไข้โควิด-19 เกิน 40 คนขึ้นไป พร้อมทดสอบระบบ 16 เมษายน 2564 นี้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้ ในส่วนของจังหวัดน่านนั้นมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 13 คน ขณะที่มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยไปขอรับการตรวจจำนวนมากที่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลน่านมีข้อจำกัดในการตรวจได้ประมาณวันละ 90 คน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีคนเดินทางกลับบ้าน โดยเฉพาะบุตรหลานของชาวจังหวัดน่านที่ไปศึกษาต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบว่ามีบางรายที่ไปตรวจ covid ไม่รอฟังผลและกลับมาบ้านที่จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือประชาชน สอบถามบุตรหลาน หากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการไข้ให้รีบไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วน และเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงได้ปรับแผนและเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการ เพื่อปรับข้อมูล จากเดิม หากมีผู้ป่วย 80 คนจึงจะเปิดโรงพยาบาลสนามเป็น หากมีผู้ป่วย 40 คน ก็จะเปิดโรงพยาบาลสนามขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 1-10 รักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าน รายที่ 11 ถึง 18 จะรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ที่ 19 ถึง 40 รักษาที่โรงพยาบาลน่านและหากเกินกว่า 40 คน จะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามทันที ซึ่งหลักการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามจะต้องสร้างเร็ว รองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก ส่งต่อโรงพยาบาลหลักได้เร็ว ใช้บุคลากรทางการแพทย์ไม่มาก ใช้เทคโนโลยีมาช่วย ชุมชนรอบข้างให้การยอมรับ เป็นสถานที่แยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากชุมชนและผู้ป่วยอื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ความปลอดภัยของชุมชน สามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด ใช้รักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยฟื้นคืนชีวิต โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้ความร่วมมือ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผู้ป่วย
สำหรับจังหวัดน่านจะใช้โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รองรับคนไข้ 115 เตียง แยกคนไข้สัดส่วนชาย-หญิง ใช้บุคคลากรทางการแพทย์วันละ 10 คนสองผลัด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันละ 21 คน 3 ผลัด ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้จัดเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปติดตั้งพร้อมทดสอบระบบในวันที่ 16 เมษายน 2564