0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 2021 ::

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จำนวน 13 คนแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน มีมติ ปิดสถานบันเทิง 13 ถึง 26 เมษายน 2564
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
จากการเฝ้าติดตามโควิด ช่วงที่ผ่านมา ทั้งระดับประเทศและจังหวัด มีแนวโน้มผู้ติดชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดน่านมีผู้ติดเชื้อสะสมถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่นำเข้ามาจากกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน ที่ประชุมได้มีมติ เพิ่มจังหวัดภูเก็ต อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องกักตัวหลังจากที่ประกาศ กักตัวผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันจากแนวโน้มผู้ป่วยที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และปรับเปลี่ยน จากเดิมกรณีมีผู้ป่วย 80 คนจึงจะเปิดโรงพยาบาลสนามเป็นมีผู้ป่วย 40 คนก็จะเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม โดยจะทดสอบระบบในวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคอย่างน้อย 14 วัน คือระหว่างวันที่ 13 ถึง 26 เมษายน 2564 ส่วนร้านอาหารเปิดได้แต่ไม่สามารถจำหน่ายสุราในร้านได้
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมถึง 8 เมษายน 2564 มีผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน กว่าหมื่นคน โดยผ่านด่านห้วยน้ำอุ่นมากที่สุด
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery