0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 เม.ย. 2021 ::

ประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่ 9 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่ 9
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน
แจ้งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต กักตัวเพิ่มอีก 1 จังหวัด
พร้อมด้วยผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว กักตัว 14 วัน
สำหรับพื้นที่จังหวัดอื่น สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน A01 และ A02
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 9
ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 8
ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 7 ได้ตามลิงค์ครับ
ลิงค์กรอก A01 และ A02 ออนไลน์
โหลดแบบ A01
โหลดแบบ A02