0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

14 เม.ย. 2021 ::

อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ศาลพระหลักเมืองน่านประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดน่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ศาลพระหลักเมืองน่านประจำปี 2564
เมื่อเย็นวานนี้ (14 เม.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดน่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ศาลพระหลักเมืองน่านประจำปี 2564 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2564
โดยในพิธี มีริ้วขบวนแห่แบบโบราณ ที่สวยงามตระการตา โดยปีนี้ได้นำพระเจ้าฟ้าร่วมเข้าขบวนแห่ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพร ให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยนำพระเจ้าฟ้า (พระเจ้าฝนแสนห่า) เป็นพระพุทธรูปไม้ แกะสลักที่มีอายุเกือบ 400 กว่าปี ที่ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดพญาวัด ที่เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา หากเมี่อปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวเมืองน่านจะอันเชิญไปสรงน้ำที่แม่น้ำน่าน เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงได้พระนามว่า "พระเจ้าฟ้า" ซึ่ง "ฟ้า" ในภาษาเหนือ แปลว่า ท้องฟ้า คือผู้ที่สามารถบันดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้
การจัดขบวนแห่ น้ำสรงพระราชทาน ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีขบวนแห่ เป็นริ้วขบวน จากข่วงเมืองน่าน มายังมณฑลพิธี ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อม ยืนเข้าแถวสองข้างทาง เพื่อโปรยข้าวตอกดอกไม้ รับน้ำสรงพระราชทาน เมื่อขบวนแห่ฯ ถึง วัดมิ่งเมือง จากนั้นอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน พร้อมทั้งเชิญน้ำสรงศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอต่างๆขึ้นสู่ที่ตั้ง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลพระหลักเมืองน่าน
จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะช่างฟ้อนล่องน่าน กลุ่มสตรีทศบาลเมืองน่าน ฟ้อนล่องน่าน ถวายพระหลักเมืองน่าน โดยผู้ร่วมพิธี ได้ใส่หน้ากากอนามัย ได้รับการตรวจวัดไข้ ใช้เจลหรือแอลกอฮอร์ ล้างมือ ก่อนเข้าร่วมพิธี โดยจัดนั่งระยะห่างในรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นการป้องกัน จากโรคไวรัส โควิด19 ด้วย
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery