0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

13 เม.ย. 2021 ::

การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจร่วมบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยม คณะที่ 3 พร้อมด้วยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.น่าน นำคณะผู้แทนส่วนราชการของจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจร่วมบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน ณ จุดตรวจต่่งๆ ดังนี้
1.จุดตรวจหน้าตู้จราจร อ.ท่าวังผา
2.จุดตรวจหน้าตู้ยามบ้านแหน อ.ท่าวังผา
3.จุดตรวจหน้าตู้ยามบ้านปางปุก อ.สองแคว
4.จุดตรวจหน้าที่ทำการ อบต.สถาน อ.ปัว
5.จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร อ.ปัว
6.จุดตรวจตู้ยามตำบลศิลาเพชร
7.จุดตรวจหน้าที่ทำการ สถ.อวน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด แลคได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery