0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 เม.ย. 2021 ::

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะเปิดใช้เมื่อผู้ป่วยเกิน 40 คน ขณะนี้มีการส่งผู้ป่วยบางส่วนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งที่ 2 คือโรงพยาบาลยุพราชปัวแล้ว
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางไปตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้กำหนดให้สถานที่ คือ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง โดยในวันนี้ (15 เม.ย.64) เจ้าหน้าที่ ทหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประกอบกำลัง ขนอุปกรณ์เข้าไปเตรียมพร้อม ทั้งนี้จากการตรวจสถานที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ขยายพื้นที่วางเตียงให้กว้างขึ้นและให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น หากมีการเปิดใช้จริงพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจะปิด และให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่และคนไข้เท่านั้น ห้ามญาติเยี่ยม โดยให้เดินรถทางเดียว อีกทั้งมองหาพื้นที่เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 กรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาน่าน เพื่อจัดเตรียมสถานที่
ในวันที่ 16 เมษายน 2564 จะมีการทดสอบระบบทั้งหมด โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วย covid -19 เกิน 40 คนขึ้นไป ทั้งนี้จากสถิติพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มาจากนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่ไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงฝากไปยังประชาชนกรณีที่ลูกหลานกลับบ้าน ให้สอบถามหากมีพฤติกรรมเสี่ยง จะต้อง รายงานตัวต่อบุคลากรทางการแพทย์และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากมีความเสี่ยงสูงต้องไปขอตรวจ และขอให้ปฏิบัติตามหลักการ D H M T T A อย่างเคร่งครัด
ล่าสุดข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วย โรคไวรัสติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดน่าน สะสม 25 คน และ มีผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวแล้วบางส่วน
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery