0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 เม.ย. 2021 ::

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน

7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 2 คน บาดเจ็บ 30 คน เกิดอุบัติเหตุสูงสุดที่อำเภอเวียงสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านย้ำให้เอาผิดกับผู้ปกครองปล่อยเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ขับขี่รถ
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 2 คน บาดเจ็บ 30 คน เกิดอุบัติเหตุสูงสุดที่อำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ปัว ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาสุราขับรถ รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์ยังคงเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 97 เกิดในทางตรงมากที่สุด รองลงมาเกิดในทางโค้ง อุบัติเหตุเกิดบนถนน อบต.ในหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือถนนกรมทางหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เน้นย้ำให้ดำเนินคดีกับพ่อแม่ที่ปล่อยให้บุตรหลานอายุไม่ถึง 18 ปีขับขี่รถหากเกิดอุบัติเหตุจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย เช่นเดียวกับกรณีเมาแล้วขับจะดำเนินคดีทุกราย โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยดูแล ห้ามคนเมาขับรถ ซึ่งด่านชุมชนมีบทบาทสำคัญ นอกจากช่วยลดอุบัติเหตุแล้วยังช่วยลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ขอให้ทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุด หลายคนถือโอกาสลาเพิ่ม เพื่อหยุดยาว ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อีก ต้องห้ามไม่ให้คนเมาสุราออกมาขับรถ ซึ่งด่านชุมชนจะช่วยได้มาก ขอให้นายอำเภอไปกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนให้ดูและลูกหลาน ไม่ให้รวมกลุ่มดื่มสุราตามชุมชน ซึ่งจะเป็นสาเหตสำคัญของอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มี 3 อำเภอที่ยังไม่มีอุบัติเหตุคืออำเภอบ้านหลวง อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ด้านขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดรถโดยสารบริการส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับอย่างเพียงพอ มีผู้ใช้บริการร้อยละ 40 ของจำนวนที่นั่ง โดยจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป (16 เม.ย.64) งดให้บริการอบรมใบขับขี่และขอใบขับขี่ใหม่ ยกเว้นใบขับขี่ที่ขาดอายุ (ตั้งแต่ 10 เม.ย.ถึง 30 มิ.ย.64) โดยจะประสานแจ้งไปยังตำรวจให้ทราบด้วย ทั้งนี้ขอให้ประชาชน อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะใช้เวลาอบรมประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery