0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 เม.ย. 2021 ::

พิธีสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

น่านจัดพิธีสรงน้ำพระราชทาน และบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2564
เช้าวันนี้ (15 เมษายน 2564) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ในงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2564 โดยพิธีประกอบด้วย การประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายพวงมาลัย ถวายผ้าดิ้นทอง ดิ้นเงิน ดิ้นนาก พิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ตั้งพัดยศประจำตำแหน่งเจริญชัยมงคลคาถา โดยมีการดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี และเว้นระยะห่างในการนั่ง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย
สำหรับประเพณีสักการะศาลหลักเมืองน่าน ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงตามแบบพื้นเมืองน่านโบราณ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง อีกทั้งในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอพรให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้โดยเร็ว
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery