0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

16 เม.ย. 2021 ::

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แถลงข่าวการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แถลงข่าวการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน
ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดน่าน
 
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยสถานการณ์ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 1543 ราย และจังหวัดน่านพบผู้ป่วยสะสม 28 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงมีมติให้ติดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดน่าน เพื่อเป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล
โดยการเปิดโรงพยาบาลสนาม ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขคณะทำงานด้านงบประมาณ สถานที่ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คณะทำงานด้านระบบสื่อสาร คณะทำงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ซึ่งจะดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามนั้น เมื่อพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยในจังหวัด เกิน 40 ราย ผู้ป่วยสงสัยอาการเดียวกัน ที่มีอาการเล็กน้อย - ปานกลาง และได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลน่าน มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและเกินศักยภาพโรงพยาบาล (ยกเว้น ผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็ก) จำเป็นต้องควบคุม คัดแยก แยกกักผู้ป่วยในพื้นที่พิเศษ อัตราส่วนผู้ป่วยที่ต้องอาศัยอยู่กับกลุ่มเสี่ยงสูงหรือไม่มีคนดูแลหรือดูแลตัวเองไม่ได้มีจำนวนมาก โดยการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเป็นการให้การรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน่าน
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการพยาบาลสำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม มีบุคลากรจาก 15 อำเภอๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 3 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน พนักงานทำความสะอาด 1 คน จัดเวรปฏิบัติงานกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง ด้านการรักษาความสงบและความเรียบร้อยปลอดภัย มีกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 14 วัน จัดเวรปฏิบัติงานกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง โดยอัตรากำลังทหาร จำนวน 4 นาย อาสารักษาดินแดน จำนวน 4 นาย และจุดประตูเข้า-ออก สนามกีฬา มีอัตรากำลังตำรวจ จำนวน 2 นาย ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ญาติและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลสนาม การจัดการระบบขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จัดเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะการขนส่ง ชุดพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ และเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ
 
ด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลสนาม สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ ชุดชุดลำลอง ชุดชั้นใน และชุดกลับบ้าน โทรศัพท์มือถือ พร้อมสายชาร์ต และปลั๊กพ่วง ของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน) หน้ากากอนามัย/ควรสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยามาด้วย (ของมีค่า ขอความกรุณาอย่านำติดตัวมา)
สำหรับสิ่งที่โรงพยาบาลสนามจัดเตรียมให้ ได้แก่ ห้องนอน/ห้องน้ำแยกชายหญิง (แต่ละกลุ่มมีช่วงเวลาอาบน้ำ)อาหาร และน้ำ ฟรี 3 มื้อต่อวัน สัญญาณ Wifi เตียงเครื่องนอน อุปกรณ์ซักผ้า
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน ทั้งนี้ขอยืนยันและให้พี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการดูแลรักษาอย่างดีจนหายปกติ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
 
 
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery