0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เม.ย. 2021 ::

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 10)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 10) และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด ฉบับที่ 10
ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 9
ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 8
ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 7 ได้ตามลิงค์ครับ
ลิงค์กรอก A01 และ A02 ออนไลน์
โหลดแบบ A01
โหลดแบบ A02