0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย (สะสม 45 ราย)

วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น.
จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย (สะสม 45 ราย)
อยู่ระหว่างการสอบสวนและควบคุมโรค

#savenan