0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย (สะสม 49 ราย)

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย (สะสม 49 ราย)
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19
ผู้ป่วยรายที่ 40-45 ส่วนรายที่ 46-49 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เวลา 18.00 น. - วันที่ 19 เมษายน เวลา 19.00 น.

timeline40.jpg (37 KB)

timeline41.jpg (153 KB)

timeline42.jpg (144 KB)

timeline43.jpg (148 KB)

timeline44.jpg (155 KB)

timeline45.jpg (181 KB)