0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

23 เม.ย. 2021 ::

วันที่ 23 เมษายน 2564 จังหวัดน่านไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ผู้ป่วยสะสม 66 ราย แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19
ผู้ป่วยรายที่ 52-66  
 
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 
timeline52.jpg (133 KB)
timeline53.jpg (144 KB)
timeline54.jpg (117 KB)
timeline55.jpg (140 KB)
timeline56.jpg (117 KB)
timeline57.jpg (141 KB)
timeline58.jpg (85 KB)
timeline59.jpg (120 KB)
timeline60.jpg (109 KB)
timeline61.jpg (167 KB)
timeline62.jpg (147 KB)
timeline63.jpg (190 KB)
timeline64.jpg (183 KB)
timeline65.jpg (133 KB)
timeline66.jpg (111 KB)