0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เม.ย. 2021 ::

วันที่ 25 เมษายน 2564 จังหวัดน่านไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยรายที่ 67-73

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
 
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 
ผู้ป่วยสะสม 73 ราย
 
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยรายที่ 67-73
 
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 
timeline67.jpg (115 KB)
timeline68.jpg (128 KB)
timeline69.jpg (97 KB)
timeline70.jpg (117 KB)
timeline71.jpg (105 KB)
timeline72.jpg (122 KB)
timeline73.jpg (178 KB)