0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

30 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่านถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางจังหวัดเตรียมออกประกาศฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ 24.00 น.

จังหวัดน่านถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางจังหวัดเตรียมออกประกาศฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ 24.00 น.
 
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีผู้ติดเชื้อสะสม 104 ราย มีอายุระหว่าง 2- 91 ปี กระจายอยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยผู้ติดเชื้อสูงที่สุดอยู่ที่อำเภอเชียงกลางมีผู้ป่วยรวม 49 ราย รองลงมาคืออำเภอเมืองน่าน ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลสนาม หายเป็นปกติแล้วกลับบ้านแล้ว 36 ราย
ในส่วนของอำเภอเชียงกลางนั้น มีพื้นที่ระบาด 2 จุดคือที่ตำบลเปือ และตำบลเชียงกลาง หมู่ 5 และหมู่ 13 ต้องปิดหมู่บ้านโดยใช้แผงเหล็กกั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย โดยได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจ ผู้เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำในพื้นที่กว่า 1,000 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามมีประชาชนบางส่วนลักลอบออกมาในช่วงกลางคืน นายอำเภอเชียงกลางจึงได้จัดเวรยาม และชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายอำเภอเชียงกลางเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน หมู่ 5 และหมู่ 13 บ้านสบกอน ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลาง ถึงเหตุผลความจำเป็นที่จังหวัดต้องออกคำสั่งเพื่อควบคุม 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ที่มีการระบาดของโรค อีกทางให้นายอำเภอกำหนดจุดรับของบริจาค ที่มีประชาชนมาบริจาคพร้อมทำบัญชีความต้องการของผู้เดือดร้อนและแจกจ่ายไปยังผู้เดือดร้อนอย่างโปร่งใส
คำสั่ง ศบค.ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 ให้งดการรายงานตัวของทหารกองเกิน ที่จะรายงานตัว 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2564 แทน ขณะที่ใจความสำคัญของ ข้อกำหนดฉบับที่ 22 ประกอบด้วย เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือในที่สาธารณะ กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัดซึ่งจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี้ด้วย และพื้นที่ควบคุมอีก 26 จังหวัด โดยผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต้องถูกกักตัว 14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home ให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามคำสั่ง ศบค.
จังหวัดน่านเตรียมออกประกาศฉบับที่ 12 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญในเรื่องข้อยกเว้น การขนส่งอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ล้งรับซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีใบรับรองการตรวจโควิด-19 มาแสดง และต้องกันพื้นที่ สำหรับซื้อขายและขนส่งสินค้า โดยจะต้องไม่ไปปะปนกับประชาชนในพื้นที่ และประกาศเพิ่มเติมพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery