0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 พ.ค. 2021 ::

ถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 14

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภัตตาหารเพล ถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 14
 
วันนี้ 3 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง จังหวัดน่าน จากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ระบาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพล พระราชทาน นำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา โดยมีพระครูสุวรรณเจติยานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในวันนี้ ได้จัดถวายอาหารเพล ซึ่งเป็นอาหารกล่องสำเร็จรูป อาทิ ข้าวผัด กุนเชียง ข้าวมันไก่ทอด ที่ได้จัดถวายอาหารเพลแก่ สามเณรนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่ ระดับ ชั้น ม.1 - ม.6 แบบ กินนอน ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ วัดช้างวรวิหารพระอารามหลวง รวม 268 รูป
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานหารเพล ถวายแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ทุกๆวัน ไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายลง จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งสามเณรนักเรียน และพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จนหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานอาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery