0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ธ.ค. 2020 ::

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ 7 วัน) พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6

S__5480547.jpg (151 KB)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งได้มรณภาพ ที่โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 00.12 น. ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 88 ปี 68 พรรษา โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พิธีเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย จุดเทียนส่องธรรม ก่อนที่พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ได้แสดงธรรมเทศนา ประธานพิธีประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์องค์แสดงธรรม หลังจากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยามสูตร) จากนั้นเจ้าหน้าที่ลาดภูสาโยง เทียบผ้าบังสุกุล วางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์ ประธานพิธีและผู้ได้รับเชิญทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ประธานพิธีและผู้ได้รับเชิญถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยเงียบสงบ ทุกคนตั้งจิตภาวนา และแสดงความอาลัย แด่พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ทั้งได้มีคำเทศนาบทหนึ่งได้กล่าวว่า การบำเพ็ญกุศล สัตมวาร ปัญญาสมวาร ศตมวาร เมื่อเรานึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติๆ ที่มีอุปการคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้ เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดา ที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายในวาระครบรอบวัน นิยมทำกันมี 3 วาระ คือ ครบรอบ 7 วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร ครบรอบ 50 วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร และครบรอบ 100 วัน เรียกว่า ทำบุญศตมวาร
………………………………………………
21 ธันวาคม 2563 ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ภาพ / ข่าว