0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

03 พ.ค. 2021 ::

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างออกแบบดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรม