0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 พ.ค. 2021 ::

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประเด็นสำคัญการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มาตรการป้องกันโควิด 19 ไข้เลือดออกระบาด ระวังพายุช่วงฤดูฝน
 
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ฝากให้ทุกหน่วยงาน เตรียมการเรื่องงบประมาณปี 2565 และงบเศรษฐกิจฐานราก ให้จัดทำรายละเอียด ชี้แจงงบประมาณ ให้เตรียมการเพื่อขออนุมัติโครงการและจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามเป้าหมาย บริหารจัดการโครงการให้ได้ในระยะเวลา
นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถารณ์โลกมีผู้ป่วยแล้วกว่า 170 ล้านคน มีอัตราเพิ่มห้าแสนกว่ารายต่อวัน อันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งในระยะหลังอัตราเพิ่มของผู้ป่วยลดลง และพบว่า อัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงสุดคือประเทศอินเดีย โดยเพิ่มถึงวันละกว่า 2 แสนคน บางวันเพิ่มมากกว่าสี่แสนคน สำหรับประเทศไทย
ประเทศไทยเมื่อวานที่ผ่านมา มีผู้ป่วยกว่า 3 พันคน ผู้ป่วยในเรือนจำกว่า 1200 คน คลัสเตอร์ใหญ่อยู่ใน โรงงานจังหวัดภาคกลาง ที่มีแรงงานต่างด้าว และมีประชาชนแออัด จังหวัดน่านมีผู้ป่วยระลอกใหม่ 121 ราย เสียชีวิต 2 ราย ช่วงหลังพบผู้ป่วยวันละ 0-1 ราย ปัจจุบันมีผู้รักษาในโรงพยาบาล 8 ราย
ในช่วงปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน 3 อำเภอ คืออำเภอทุ่งช้าง อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่าน โดยพื้นที่ระบาดมากที่สุดคืออำเภอทุ่งช้างกว่า 40 คน รวมผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัด 51 คน ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หากสงสัยว่าตนเองมีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่เห็ดออกมาจำนวนมาก ขอให้ระวังเห็ดพิษ หากไม่แน่ใจ ขอให้ไม่นำมาประกอบอาหารรับประทาน
นายวีระพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน รายงานว่า ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอเชิญชวนส่วนราชการ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงชาติไทยพร้อมธงพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าสีม่วง สีขาว พระบรมฉายาลักษณ์ ตกแต่งสถานที่ โดยจังหวัดน่านได้จัดให้ประชาชนได้ถวายพระพรออนไลน์ เชิญบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ลงนามถวายพระพรออนไลน์ทาง www.nan.go.th
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ แบ่งปัน รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
นายสายันต์ ไชยยศ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม คาดหมายลักษณะอากาศเดือนมิถุนายน ครึ่งแรกของเดือนฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ ช่วงปลายเดือนฝนจะลดลง ทั้งนี้จากสถิติย้อนหลัง 69 ปี เดือนมิถุนายน มีพายุเข้าไทย 7 ลูก ข้อควรระวังพายุฝนเขตร้อน 3 ลูกอาจจะเข้าประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก พายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
นายนิพนธ์ ฟูสี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ในสถานีวัดน้ำทั้งสามแห่งในจังหวัดน่าน ทั้งที่อำเภอท่าวังผา สะพานพัฒนาภาคเหนือและที่อำเภอเวียงสา ทุกแห่งน้ำต่ำกว่าตลิ่ง รวมทั้งน้ำในลำน้ำสาขาทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง โดยคาดว่าระดับน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน โดยข้อมูลสถานการณ์อ่างเก็บน้ำปัจจุบันมีร้อยละ 43 ซึ่งจะเตรียมไว้สำหรับเกษตรกรเขตชลประทานช่วงก่อนฤดูฝนและเพื่อการอุปโภคบริโภค
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูฝน โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ จัดทำแผนเผชิญเหตุ สำรวจปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อรับรองรับการระบายน้ำ โดยจะมีการประชุมคณะทำงานในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านทสจ.น่าน แจ้งหน่วยงานราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
การประชุมครั้งต่อไปจะมีขั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery