0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 มิ.ย. 2021 ::

ประชุมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (จากภูผา สู่มหานที)

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (จากภูผา สู่มหานที) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery