0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

02 มิ.ย. 2021 ::

การประชุมการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงาน SMEs ในพื้นที่จังหวัดน่าน (RISMEP)

วันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงาน SMEs ในพื้นที่จังหวัดน่าน (RISMEP) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery