0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

23 ธ.ค. 2020 ::

นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางขนิษฐา บุญราช กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery