0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 มิ.ย. 2021 ::

ประกาศจ้างออกแบบดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ฯ