0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวอบรมสัมมนา

24 ธ.ค. 2020 ::

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ รับรุ่นละ 20 คน ตามรายละเอียดดังนี้

    1.หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม"

    2.หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"

    3.หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารในองค์กร"

    4.หลักสูตร "Upskill เสนองานด้วย powerpoint อย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เริ่มใช้งาน"

    5.หลักสูตร "กลเม็ด เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน"

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.polsci.tu.ac.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"