0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

17 มิ.ย. 2021 ::

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 269 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,076 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน