nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

21 มิ.ย. 2021 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

วันนี้ 21 มิถุนายน 2564 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารพรานที่ 32 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินงานร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดอาสาเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว โดยเลือกพลทหารที่มีความรู้สมัครใจในการทำเกษตร ไปฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเข้าศาลาพันธุ์ดีรวมใจ โดยพลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ กราบบังคมทูลรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จากนั้นเสด็จไปยังศาลาหน้าแปลงผักกางมุ้ง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์ผลิตไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่กระดูกดำพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" และการปลูกผักปลอดภัย (ผักกางมุ้ง) ทรงพระราชทานพันธุ์ไก่ประดู่หางดำแก่ราษฎรบ้านใหม่มงคล ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พระราชทานเป็ดพันธุ์บางประกงแก่โรงเรียนบ้านปอน ตำบลบอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พระราชทานไก่เหลืองหางขาวแก่โรงเรียนบ้านสาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้า ฯ ถวายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำและไก่เหลืองหางขาว สำหรับใช้ขยายพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อป้องกันสายเลือดชิด จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์เพาะพันธุ์กบพระราชทาน พระราชทานพันธุ์กบแก่พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘

จากนั้นเสด็จไปยังโรงเพาะถั่วงอก พันโท สุรวุฒิ เอื้อดณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการเพาะถั่วงอก ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังโครงการผลิตพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) ส่วนแยกจังหวัดน่าน การดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ และข้อจำกัดของการปลูกผักกวางตุ้งจากเมืองกว่างโจว การดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพู ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังศาลาน้ำสัมควันไม้และสารชีวภัณฑ์ ทอดพระเนตรการปลูกผักปลอดภัย การจำหน่ายผักปลอดภัยสู้ภัยโควิด – ๑๙ ผู้แทนนักเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" และปราชญ์ชาวบ้านที่ปลดจากทหารกองประจำการ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน

จากนั้นเสด็จไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวตามพระราชดำริ ทรงปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา (มูลนิธิชัยพัฒนาจัดถวาย) นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ทูลเกล้า ฯ ถวายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาพันธุ์ พื้นบ้าน ๓ ชนิด (ปลามัน ปลาปีกแดง ปลาตะเพียนทอง ชนิดละ ๕00 ตัว) พระราชทานพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาพันธุ์พื้นบ้านแก่พันโท กฤษฒิชัย กองกิจผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๕ กรมทหารม้าที่ ๒ เสด็จไปหน้าอาคารศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดทอดพระเนตรเรื่องการทดลองเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด แผนการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากทรงนั้นเสด็จไปยังศาลาอเนกประสงค์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery