0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

23 มิ.ย. 2021 ::

จังหวัดน่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 16 เครื่อง จากสภากาชาดไทย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2564) ที่ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 16 เครื่อง จากสภากาชาดไทย โดยมีนางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนมอบ ซึ่งนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบให้กับหน่วยงานทั้ง 16 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยจะนำไปติดตั้งในพื้นที่ 13 อำเภอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ประชาชน ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต่อไป

สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ" ระหว่าง สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์กู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพื่อติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาค ส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข นำไป ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดย เจ้าหน้าที่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery