0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มิ.ย. 2021 ::

อุตสาหกรรมน่านยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP” ภายใต้โครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายทันสมัยตรงตามความต้องการของท้องตลาด และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP เพื่อให้เกิดการผลักดันให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการจำนวน 30 รายเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยความงดงามบวกกับฝีมือของช่างที่มีความชำนาญ สร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินประเภทของใช้ แจกัน กรอบรูป ขัน พานทอง ของขวัญชำร่วย และผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน เช่น กำไลข้อมือ แหวน ต่างหู ปัจจุบันความต้องการบริโภคเครื่องเงินเปลี่ยนไป เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและความนิยมสินค้ารูปแบบตะวันตก ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื่องในโอกาสใดๆ ก็ได้ตลอดทั้งปี สินค้าเครื่องเงินรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปเป็นสินค้าที่มีดีไชน์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง สามารถปรับเปลี่ยนตามทิศทางแฟชั่นและออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินมีจุดเด่นสามารถเป็นเครื่องประดับบน(High-end Jewelry) และเครื่องประดับแฟชั่น(Costume Jewelry) สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อ คือ ผ้าทอลายน้ำไหล ซิ่นป้อง ซิ่นม่ายและผ้าทอลวดลายต่างๆ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery