0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 มิ.ย. 2021 ::

การประชุมขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไป

                  สำหรับผลการปฏิบัติงาน ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” มีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ /ผู้เสียชีวิต /บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้ จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ จำนวน 30 จุด ด่านชุมชน 50 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในช่วง 7 วัน รวม 5,616 คน โดยมีการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 67,643 คัน ดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน  1,114 ราย สำหรับสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวน  36 ครั้ง ( น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 25 ครั้ง ) มีผู้บาดเจ็บ 36 ราย (น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 29 ราย ) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ รายที่ 1 เพศชาย อายุ 44 ปี สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกำหนดแฉลบล้มเอง เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอสองแคว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลน่าน และรายที่ 2 เพศชาย อายุ 24 ปี สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกำหนด รถแฉลบล้มเอง เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอเชียงกลาง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 การเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติสูงสุด คือเมาแล้วขับ 11 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนด 10 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 35 คัน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ อบต./ในหมู่บ้าน 19 ครั้ง กรมทางหลวง 15 ครั้ง ทางหลวงชนบท 1 ครั้ง เกิดเหตุเกิดบนถนนที่เป็นทางตรงมากถึง 22 ครั้ง ทางโค้ง 12 ครั้ง พื้นที่อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และบาดเจ็บ (admit) สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเวียงสา เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง บาดเจ็บ 9 ราย อำเภอเมืองน่าน เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย และอำเภอเชียงกลาง เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากสถิติดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำสาเหตุเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไป  นอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ใน 5 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย 3.ยานพาหนะปลอดภัย 4.ถนนและการสัญจรปลอดภัย  และ 5.ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อรวบรวมข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในแต่ละพื้นที่ รวบรวมเป็นแนวทางการดำเนินการรณรงค์ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดน่านในปีต่อๆ ไป

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery