0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิ.ย. 2021 ::

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินในสัตว์ พบระบาดแล้วใน 6 อำเภอ

จังหวัดน่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินในสัตว์  พบระบาดแล้วใน 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองน่าน  ภูเพียง  เวียงสา  แม่จริม  นาน้อย และอำเภอนาหมื่น พบติดเชื้อสะสม 150 ตัว ตายสะสม 2 ตัว

                           ที่บ้านนา ตำบลสถาน อำเภอนาน้อยจังหวัเดน่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ดเลี้ยงโค-กระบือ กรณี ในการระบาดของโรคลัมปีสกิน โดยประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน ในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ยากำจัดแมลงพาหะ และอื่นๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีพบสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกิน  รวมทั้งประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เพื่อเสนอผู้ว่าราชจังหวัดน่าน  ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  และให้ปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบ สัตว์ที่ตายตามความเป็นจริง พร้อมบันทึกภาพ และรวบรวมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนการชดเชยกรณีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิดลัมปีสกิน และขอรับการสนับสนุนยาฆ่าแมลง  เพื่อควบคุมโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 2,000 ลิตร  ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในการพ่นยาฆ่าแมลงในฟาร์มเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อควบคุมป้องกันแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน ให้แก่เกษตรกรใน

                            โดยทางด้าน นางประนอม หมื่นแปง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่พบป่วยเป็นโรคลัมปีสกีน กล่าวว่า วันแรกพบตุ่มในสัตว์ที่ป่วยเพียง 3 ตุ่ม เลยปรึกษากับปศุสัตว์อำเภอนาน้อย คาดว่าอาจแพ้น้ำลายแมลงเพราะ  ในพื้นที่อำเภอนาน้อยยังไม่พบเป็นพื้นที่ระบาด วันที่สองพบสัตว์ตัวที่ป่วยเริ่มมีอาการซึมเอาแต่นอนจึงผิดสังเกตและไม่ยอมกินอาหาร และวันที่สามพบตุ่มขึ้นเป็นผื่นจำนวนเยอะจึงแจ้งปศุสัตว์อำเภอนาน้อย ทางเจ้าหน้าที่ได้ฉีดยารักษาสัตว์ตามอาการพร้อมเจาะเลือดสัตว์ตัวที่ป่วยส่งตรวจยืนยันหาเชื้อลัมปีสกิน และผลเลือดยืนยันพบป่วยเป็นโรคลัมปีสกีน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ปัจจุบันสัตว์มีอาการดีขึ้น

                              ทางด้าน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน ได้พบการระบาดของโรคลัมปีสกินครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบันพบสัตว์ป่วยสะสม 150 ตัว มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 65 ราย มีสัตว์ป่วยที่หายแล้ว 91 ตัว และเสียชีวิตสะสม 2 ตัว  ในด้านการจัดสรรวัคซีนในการฉีดเพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินในสัตว์ ในส่วนของจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ 2,440 โดส สามารถฉีดให้สัตว์ได้ 2,440 ตัว  ในการฉีดวัคซีน   ทั้งนี้วัคซีนมีความปลอดภัยสามารถฉีดในโคกระบือที่ตั้งท้องได้ ตามเอกสารแนะนำของผู้ผลิตวัคซีน และอายุของสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะฉีดวัคนจะเป็นไปตามเอกสารแนะนำของผู้ผลิตวัคซีน สำหรับวัคซีน LumpyVax ที่กรมปศุสัตว์นำมาใช้ แนะนำไว้ดังนี้ สำหรับ ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้ฉีดสัตว์ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ฉีดได้ทุกช่วงอายุ และอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้ว่า ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป เพราะโรคลัมปีสกิน เกษตรกรสามารถดูแลป้องกันได้ เช่น ติดไฟไล่แมลง สุมไฟก่อควันไล่แมลง และไม่เป็นพาหะนำเชื้อมาให้สัตว์โดยการออกไปยังพื้นที่ระบาดแล้วนำพาเชื้อมาติดสัตว์

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery