0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิ.ย. 2021 ::

โรค lumpy Skin ระบาดในพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดน่าน

โรค lumpy Skin ระบาดในพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดน่าน เตรียมรอพิสูจน์อีก 2 อำเภอ มีสัตว์ตายไปแล้ว 3 ตัว ป่วยสะสม 192 ตัวเกษตรกรได้รับผลกระทบ 77 ราย

นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่านเปิดเผย ถึงกรณีที่มีการระบาดของโรค lumpy Skin ในโค-กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัส ลักษณะอาการของโรคจะเกิดตุ่มตามผิวหนังกระจายลุกลามอย่างรวดเร็ว สัตว์จะมีอาการไข้และกินอาหารได้น้อย เมื่อตุ่มหนองแตกจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นแผลเรื้อรัง พาหะนำโรคคือแมลงดูดเลือดเช่น ลิ้น หมัด ไร เห็บ ยุง เมื่อแมลงเหล่านี้ไปกัดสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคอยู่แล้วและบินไปกัดตัวอื่น จะทำให้สัตว์ตัวนั้นติดโรคไปด้วย

ในส่วนของจังหวัดน่านพบการระบาดของโรคที่แรกที่อำเภอเวียงสา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้น ได้ระบาดเพิ่มขึ้นที่อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่าน และรอยืนยันอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา มีสัตว์ป่วยสะสม 192 ตัว ตาย 3 ตัว และยังมีสัตว์ที่ยังป่วยอยู่อีก 95 ตัว เกษตรกร 77 รายได้รับผลกระทบ ปศุสัตว์จังหวัดน่านได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอเหล่านั้นไปดูอาการและรักษาพ่นยาฆ่าเชื้อ ส่วนสัตว์ป่วยให้รักษาตามอาการ โดยการประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์ป้องกันการระบาด ล่าสุดจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีนลัมปีแวคซ์ 2440 โดส ซึ่งจะกระจายไปยังอำเภอต่างๆทุกอำเภอที่มีการระบาดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะนำไปฉีดควบคุมและป้องกันโรค ในส่วนของจังหวัดน่าน มีการเลี้ยงโค-กระบือกว่า 60,000 ตัว ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกร ให้กางมุ้งให้สัตว์เพื่อป้องกันแมลงพาหะ ส่วนวัคซีนนั้นคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ในระยะต่อไป โดยจะนำไปฉีดให้กับสัตว์ที่ยังไม่ป่วย กับกรณีที่ แม่โค กระบือได้รับการฉีดแล้ว ลูกโค กระบือ อายุ 6 เดือนขึ้นไปจึงจะได้รับการฉีดวัคซีน ส่วนโค กระบือที่แม่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็สามารถรับวัคซีนได้เลย

สำหรับข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบกับการจำหน่าย เนื้อโคกระบือ พอสมควรจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคว่าเนื้อโคกระบือ สามารถบริโภคได้แต่ต้องทำให้สุกก่อนบริโภค ซึ่งจะป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery