0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิ.ย. 2021 ::

จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือหน่วยงาน และภาคประชาชนผู้สนใจ แต่งกายด้วยเสื้อ To Be Number One ทุกวันพุธของสัปดาห์

จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน และเชิญชวนภาคเอกชน และภาคประชาชน
ผู้สนใจ แต่งกายด้วยเสื้อ To Be Number One ทุกวันพุธของสัปดาห์
เพื่อร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ของจังหวัดน่าน
 
"</span
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery