0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

09 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 195 ราย (ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 10 ราย)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย
												                                    <!-- Gallery Start -->
            <div id=