0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

09 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 221 ราย (ผู้ป่วยจากต่างจังหวัดสะสม 22 ราย)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 16ราย
 
อ.แม่จริม+3
อ.ท่าวังผา+1
อ.ปัว+7
อ.นาน้อย+1
อ.บ่อเกลือ+2
อ.เมือง+2
รับผู้ป่วยรายใหม่จากต่างจังหวัด 10 ราย
ผู้ป่วยสะสม 221 ราย (ผู้ป่วยจากต่างจังหวัดสะสม 22 ราย)
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 184และ186-195
timelinemenu.jpg (45 KB)
ส่วนรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19
ผู้ป่วยรายที่ 196-221จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
m09076402.jpg (109 KB)
 
สำหรับผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด จะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคไปรับที่เขาครึ่ง และนำส่งผู้ป่วยถึงรพ.ปลายทางทันที
ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดบ้าน สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
มาจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมรับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม ให้กักตัว(แยกกิน แยกอยู่ แยกใช้)
ขอความร่วมมือ ให้ปฎิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน