0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ผู้ป่วยในจังหวัด 8 ราย ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 11 ราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ผู้ป่วยในจังหวัด 8ราย
อ.แม่จริม+1
อ.ท่าวังผา+1
อ.เชียงกลาง+1
อ.เมืองน่าน+4
อ.เวียงสา+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 240 ราย
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 196-211
 
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 212-240 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
m10076402.jpg (109 KB)
 
สำหรับผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด จะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคไปรับที่เขาครึ่ง และนำส่งผู้ป่วยถึงรพ.ปลายทางทันที
ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดบ้าน สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
มาจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมรับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม ให้กักตัว(แยกกิน แยกอยู่ แยกใช้)
ขอความร่วมมือ ให้ปฎิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด
 
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน