0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

07 ก.ค. 2021 ::

โครงการ คบจ.ร่วมใจร่วมขับเคลื่อน SMEs น่าน ด้วยความรู้ทางด้านการจัดการ ทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก

จังหวัดน่าน เปิดโครงการ “คบจ.ร่วมใจร่วมขับเคลื่อน SMEs น่าน ด้วยความรู้ทางด้านการจัดการ ทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก (Financial, Tax and Import – Export Management)”

ที่ห้องจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “คบจ.ร่วมใจร่วมขับเคลื่อน SMEs น่าน ด้วยความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก (Financial, Tax and Import – Export Management)” เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตกาแฟและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ด้านการเงิน การลงทุน ด้านภาษี การนำเข้าและส่งออก ตลอดจนถึงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 2.ด้านการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพื้นที่ 3.งานตามภารกิจหลัก เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปรับตัวดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตกาแฟและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะผู้บริหารการคลัง (คบจ.) ที่เข้าร่วม การอบรมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก (Financial, Tax and Import – Export Management)”ต่อไป

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery