0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 ก.ค. 2021 ::

ผู้ว่าฯน่าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากกรณีเกิดเหตุวาตภัยเมื่อต้นปี 2564

ผู้ว่าฯน่าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากกรณีเกิดเหตุวาตภัยเมื่อต้นปี 2564

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมพิธี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 อำเภอเมืองน่าน ได้เกิดวาตภัย เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือน จำนวน 329 หลังคา พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

ซึ่งอำเภอเมืองน่านได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น แต่ยังไม่เพียงพอ

จึงขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบวาตภัย เป็นเงินจำนวน 336,016.50 บาท

ในส่วนกรณีเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทำให้กิ่งไม้หักล้มทับรถยนต์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือนางสาวดวงจันทร์ แซ่ว่าง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้อนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 29,700 บาท และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 130,000 บาท ประกอบด้วยค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 30,000 บาท และผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ จึงได้รับเงินเพิ่มอีก 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery