0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ก.ค. 2021 ::

การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต bรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บ้านทุ่งสุน หมู่ที่ ๔ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery