0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย ผู้ป่วยสะสม 601 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 3 ราย (เป็นกลุ่มผู้กักตัว)
อ.เชียงกลาง+2
อ.บ้านหลวง+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 41 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 601 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 541-546,550,551,555-557
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 580,582,594
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
timelinemenu.jpg (45 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน