0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย ผู้ป่วยสะสม 691 ราย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 3 ราย
อ.ท่าวังผา+1
อ.เมืองน่าน+1
อ.ปัว+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 87 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 691 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 603 - 641, 643 - 690
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 602,642,691
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
m25076402.jpg (80 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน