0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 11 ราย
อ.ภูเพียง+5
อ.นาน้อย+2
อ.ปัว+4
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 30 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 732 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 602,642,691
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 692,696-700,712,718-721,732
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m26076402.jpg (126 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน