0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ก.ค. 2021 ::

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย ผู้ป่วยสะสม 840 ราย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 15 ราย
อ.เมืองน่าน+1
อ.ท่าวังผา+1
อ.ปัว+2
อ.เชียงกลาง+1
อ.สองแคว+9
อ.บ่อเกลือ+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 46 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 840 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 761,762,778
 
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 782,784,785,794,814,786-793,820,821
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
m28076402.jpg (124 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน