0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

02 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,148 ราย

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 1 ราย
อ.นาน้อย+1
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 65 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 1,148 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,061
1,065-1,068
timelinemenu.jpg (45 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 1,085 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m02086402.jpg (112 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน