0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

03 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,207 ราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 15 ราย
อ.เวียงสา+4
อ.ท่าวังผา+9
อ.สองแคว+1
อ.ปัว+1
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 44 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในจังหวัด)
ผู้ป่วยสะสม 1,207 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่ 1,085
timeline1085.jpg (163 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,151-1,155
1,185-1,194
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m03086402.jpg (123 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน